Vi har styr på sikkerheden

Prioritet No. 1

Vi er opmærksomme på fuld fortrolighed og beskyttelse af alle interne informationer.

Det er derfor en meget høj prioritet, at garantere vores interessenter og brugere det højeste tilgængelige sikkerhedsniveau.

Certifiseret i GDPR

Som serviceleverandør eller databehandler er der behov for at dokumentere over for kunder eller myndigheder, at den indførte informationssikkerhed omkring de leverede ydelser er fyldestgørende og betryggende og i overens-stemmelse med kundekontrakten eller gældende lovgivning.

Vi foretager løbende forbedringer af både politikker, procedurer og den operationelle drift. Vi foretager årlig revision af, hvorvidt vi lever op til vores regelsæt, der centrerer sig om, hvordan vi leverer vores driftsydelser, foretager genetablering, håndterer sikkerhedsopdatering mv.

Som følge af det samt at vi ser os som en troværdig leverandør, har vi fået udarbejdet en uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring.

Vi benytter os alene af en underleverandør i forbindelse med opbevaring af en kopi af den samlede backup. Der stilles krav om, at denne underleverandører besidder et ISO/IEC 27001:2013 certifikat samt undergår uafhængig revision.

Hosting af Decreto sker på dansk grund.

Vi ser frem til at hjælpe vores nuværende og kommende kunder med at leve op til EU's persondataforordning GDPR med sikker hosting af vores kunders data.

ISAE 3000 certifikat

Erklæring om informationssikkerhed

En revisorerklæring om overholdelse af databeskyttelses-forordningen (GDPR), er resultatet af en gennemgang og vurdering af, om vores virksomhed overholder databeskyttelsesforordningen.

Kontakt os på telefon 70 26 00 85 hvis du ønsker yderlig info.

Kunne du tænkte dig en demo?

Har du spørgsmål? Se venligst vores siden med ofte stillede spørgsmål.